Jaarovergang Mplus Financieel

Ieder jaar zijn er bij de jaarovergang enkele instellingen die gedaan moeten worden. Hieronder vindt je de acties ten behoeve van de jaar overgang 2012 / 2013

Om in het nieuwe jaar te kunnen werken moet in ieder geval het nieuwe boekjaar geopend worden.

Ga hiervoor naar: Financiele Administratie > Onderhoud > Jaar > Jaar openen

Vul het te openen boekjaar in.

Wanneer al eerder (in voorgaande jaren) in Mplus is gewerkt dan de optie “Rekeningschema van vorig jaar overnemen” selecteren.

Selecteer hierna Volgende en Voltooien.

In principe is dit eerst voldoende om in het nieuwe boekjaar te kunnen werken.

Beginbalans

Financieel technisch gezien moet de beginbalans van het nieuwe jaar nog ingevuld worden.

Ga hiervoor naar: Financiele Administratie > Onderhoud > Beginbalans

Van te voren moet nog een standaard tegenrekening opgegeven worden indien dit nog niet is gebeurd. Deze heet meestal “Beginkapitaal” en zit in de 900-range.

De bedoeling is dat hierbij de bedragen van de eindbalans van het vorige jaar ingevuld worden op de beginbalans van het nieuwe jaar zoals bijvoorbeeld het kas-, bank- en girosaldo. Behalve de debiteur- en crediteurrekeningen dient dit handmatig te gebeuren.

Het bekijken van de oude balansen kan bij: Finan.admin > Overzichten > Balansen > Balansen: Eindbalans, jaar selecteren en evt. meer opties.

De debiteur- en crediteurrekeningen kunnen automatisch overgezet worden met de volgende optie:

Financiele administratie > Onderhoud > Jaar > Jaarovergang deb/cred

Deze optie dient twee keer uitgevoerd te worden 1 keer voor debiteuren en 1 keer voor crediteuren. Ook hier weer de tegenrekening “Beginkapitaal” invullen bij “Rekeningnr. tegenboeking”.

De optie gaat er vanuit dat er nog in het vorige jaar wordt gewerkt. Dus wanneer deze in 2010 wordt uitgevoerd zal er een jaarovergang gedaan worden van 2010 naar 2011.

Aangezien dit meestal in het nieuwe jaar gedaan zal worden kan de administratie datum even teruggezet worden op 31-12 van het vorige jaar. (Bestand > Datum wijzigen)

Meest gestelde vraag van klant

Kan ik in 2013 nog ‘boekingen doen’ in 2012?

Dit kan altijd nog. Orders en offertes wijzigen van een voorgaand jaar kan altijd door het juiste jaar op te geven.

Wanneer men bijv. facturen wil gaan wijzigen of nog betalingen wil doen in het vorige jaar dan moet de administratiedatum teruggezet worden op een datum in het vorige jaar.

Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op bepaalde rekeningen in het vorige jaar. Na verloop van tijd zal er dan weer een jaarovergang debiteuren/crediteuren gedaan moeten worden (dit kan meerdere keren gedaan worden).