T1210 Uitgestelde betaling en relatiebeheer

Speciaal voor de horeca is deze module “uitgestelde betaling” bedoeld. Een klant uit het klantenbestand kan bij binnenkomst op de kassa worden aangemeld en krijgt een sneltoets waarop alle consumpties worden geregistreerd. Wanneer de klant weggaat rekent hij contant af of betaalt later. Is het laatste het geval dan wordt bij afmelding van de klant automatisch al zijn consumpties op rekening gezet. Tussentijds kunnen zowel positieve als negatieve betalingen worden gedaan. Per klant is een overzicht te zien wat op rekening staat en welke bedragen hij heeft geleend of betaald zodat uiteindelijk aan het einde van het jaar het verschil kan worden afgerekend.

WILT UW MEER INFORMATIE OVER ONZE MODULES?