Ageviewer

Ageviewers wordt ingezet binnen winkels om verkoop van alcohol zo goed mogelijk in volwassen banen te leiden.

De wettelijk verplichte leeftijdscontrole wordt hierbij niet door de verkopers van alcohol zelf georganiseerd, maar er vindt controle op afstand plaats. Het systeem is naar aard vergelijkbaar met bijvoorbeeld ‘pinnen’ aan de kassa, waarbij eveneens op afstand controle van saldo (vergelijk: banksaldo – ‘leeftijdssaldo’) plaatsvindt, en waardoor verkoop bij onvoldoende saldo nagenoeg uitgesloten is.

De wetten die betrekking hebben op de verkoop van leeftijdsgebonden goederen verbieden de verkoop aan personen waarvan niet is vastgesteld dat zij de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Deze vaststelling dient in principe te geschieden aan de hand van een legitimatiebewijs. Alleen als ook zonder legitimatiebewijs met zekerheid kan worden vastgesteld dat een klant oud genoeg is, mag de legitimatie achterwege blijven. Dit is het geval wanneer de klant op het eerste gezicht onmiskenbaar volwassen is.

WILT UW MEER INFORMATIE OVER ONZE PRODUCTEN?